Členství

Členství je otevřeno všem zájemcům do třiceti let. 

Základní roční poplatek: 300,-

Roční členství včetně předplatného odborného časopisu Inspirace: 500,- 

Výhody členství

- Možnost účasti na všech našich akcích

- Přístup k záznamům online přednášek a webinářů

- Nižší vstupné na akcích partnerských organizací

- Možnost účasti na odborných soutěžích

- Přístup ke kontaktům v oboru

- Pracovní příležitosti

- Skvělá komunita