Kdo jsme?

Jsme sekcí Svazu zakládání a údržby zeleně, která vznikla dne 30.3.2019 po vzoru obdobných zahraničních  mládežnických organizací. Cílem Sekce mladých zahradníků je sdružovat a dále vzdělávat mladé lidi se zájmem o zahradnictví a další příbuzné obory. Za dobu naší existence jsme navázali spolupráci s řadou českých i mezinárodních organizací, odborných zahradnických škol a univerzit. 
Svým členům nabízíme odborné workshopy, přednášky, pracovní příležitosti, účast na soutěžích či odborný časopis Inspirace.  

 

Rada

Adam Heger - předseda

Bc. Branislav Beutelhauser - místopředseda

Kristýna Kopecká

Václav Koudelka 

Štěpán Lysák

Natálie Nyčová

Tereza Onheiserová

Kontakt

Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. - Sekce mladých zahradníků
Údolní 567/33, 602 00 Brno

E-mail: smz@szuz.cz

Facebook: facebook.com/mlady.zahradnik/

Instagram: @smz.cz

Youtube: Sekce mladých zahradníků