Arboristický workshop v Brně

31.08.2020

dne 17.10. pořádáme v Brně celodenní arboristický workshop pod vedením Ing. Valentina Cristiniho. Zahrnovat bude jak teoretický úvod do arboristiky, tak praktické ukázky, které proběhnou v parku Lužánky. Akce je přístupná jak našim členům, tak veřejnosti.

PROGRAM:
9:30-12:30 Teoretická část (Špilberk)


⁃ Arboristika - definice a popis oboru
⁃ Dřeviny v urbanizovaném prostředí - konflikty VS výhody
⁃ Hodnota dřevin v městském prostředí
⁃ Stresové faktory
⁃ kompletní péče od A do Z
⁃ Regularizace v oboru - národní standardy
⁃ Regularizace v oboru - arboristické certifikace
⁃ Evropské standardy -Technical Standards in Arboriculture


13:30-16:30 Praktické ukázky v terénu (Lužánky)


Stanoviště 1 - Řez stromů
⁃ Ukázka používaného nářadí
⁃ Rozdílné postupy podle fyziologického stáří jedince
Stanoviště 2 - Bezpečnostní vazby
⁃ Co to je
⁃ K čemu slouží
⁃ Statické VS dynamické
Stanoviště 3 - Dřevokazné houby + hodnocení stability stromů
⁃ Dřevokazné houby - jejich role v ekosystému a vliv na dřeviny
⁃ "Řeč těla" stromů
⁃ Praktická ukázka akustické tomografie
Stanoviště 4 - Stromolezení
⁃ Praktická ukázka stromolezeckých technik (SRT, DRT)

PARTNEŘI AKCE: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií, Veřejná zeleň města Brna 

REGISTRACE ZDE