Shromáždění členů Sekce mladých zahradníků

24.04.2024

V sobotu 16.3.2024 proběhlo Shromáždění členů Sekce mladých zahradníků, kdy 5 členům Rady SMZ skončilo funkční období.

 
Děkujeme bývalým členům Rady SMZ za jejich zapojení v minulých funkčních období jmenovite: Martin Straka, Alžběta Kotlabová, Aneta Sobotková, Adam Miler, Petr Kristlík.
V Radě SMZ zůstává: Adam Heger (předseda) a Václav Koudelka.
Do Rady SMZ bylo v sobotu zvoleno dalších 5 členů: Branislav Beutelhauser (místopředseda), Štěpán Lysák, Natálie Nyčová, Kristýna Kopecká (člen redakční rady), Tereza Onheiserová.

 
Nová Rada SMZ plánuje v tomto roce zajímavé akce na co se můžete těšit s tím vás brzy seznámí.