Záznam diskuse o dopadech koronakrize na zahradnický obor

02.02.2021

Zástupci zavedených firem a institucí a jejich názory a predikce na aktuální společenskou krizi v kontextu zahradnického oboru. 

Moderuje: Ing. Pavel Dostal 

Hosté:

Ing. Renata Pešičková (Pereny.cz) 

Ing. Jana Zdražilová (Floreko s.r.o.) 

Ing. Ján Augustín (Ateliér Divo s.r.o.) 

Ing. Ondřej Feit (Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.)

 Ing. Tomáš Gabriel (Gabriel s.r.o.) 

Ing. Pavel Halama (DIKÉ spol s.r.o., Svaz školkařů České republiky, z.s.) 

Ing. Rostislav Ivánek (Ivánek-Zeman, v.o.s) 

Ing. Jan Macháč, Ph.D. (Fakulta sociálně ekonomická UJEP)