Sekce mladých zahradníků

Sdružujeme mladé lidi se zájmem o zahradnický obor!

Jsme mládežnickou sekcí Svazu zakládání a údržby zeleně. Svým členům nabízíme atraktivní workshopy, přednášky, účast na soutěžích či zahraničních stážích. Naším cílem je rozšiřovat povědomí o zahradnických oborech a vytvořit ucelenou komunitu budoucích zahradníků!

Novinky 

Při shromáždění členů SMZ, které se uskutečnilo 18. 3. v Brně, byla odhlasována změna stanov sekce a zvolena nová rada. Změny ve stanovách zahrnují rozšíření rady ze současných pěti členů na sedm a zkrácení mandátu člena rady ze tří na dva roky, přičemž při opakované kandidatuře je kandidát volen pouze na jeden rok, což zajistí průběžnou rotaci...

Kontakt

Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. - Sekce mladých zahradníků
Údolní 567/33, 602 00 Brno, : 265 29 831 

E-mail: smz@szuz.cz

Facebook: facebook.com/mlady.zahradnik/

Instagram: @smz.cz

Youtube: Sekce mladých zahradníků