Nová rada Mladých zahradníků

20.03.2023

Při shromáždění členů SMZ, které se uskutečnilo 18. 3. v Brně, byla odhlasována změna stanov sekce a zvolena nová rada. Změny ve stanovách zahrnují rozšíření rady ze současných pěti členů na sedm a zkrácení mandátu člena rady ze tří na dva roky, přičemž při opakované kandidatuře je kandidát volen pouze na jeden rok, což zajistí průběžnou rotaci členů rady.

Ve volbách tak mohlo být zvoleno všech sedm kandidátů. Novým předsedou se stal Adam Heger a místopředsedou Adam Miler. V radě je doplní dlouhodobí členové Martin Straka, Bc. Alžběta Kotlabová a Ing. Aneta Hegerová. Zcela novými členy rady se dále stali Václav Koudelka a Bc. Petr Kristlík DiS.

Všem zúčastněným děkujeme za aktivní účast na chodu sekce.

Zleva: Kristlík, Koudelka, Heger, Miler, Straka, Hegerová, Kotlabová
Zleva: Kristlík, Koudelka, Heger, Miler, Straka, Hegerová, Kotlabová